Általános bevezető

Csodálatos helyen, a II. kerületben, a Fillér utca tetején körpanorámás, jó levegőjű épületben egy gyermekszerető, jó hangulatú és jól felkészült tantestület kezdte meg működését 1985-ben. A hagyományos általános iskolai oktatás mellett 1988-ban kísérleti jelleggel a kerületben elsőként megindult első osztálytól az emelt szintű angol nyelvoktatás. Ennek olyan nagy sikere volt, hogy 1990-re az eredetileg 400 fősre tervezett épületben közel 700 gyermek tanult. A zsúfoltság azóta csökkent, lehetővé téve a bontott nyelvórákat is. 2000 őszétől új feladattal bővült az iskola Pedagógiai Programja – itt folytatódott a Marczibányi téri Általános Iskolában elkezdett német nemzetiségi kéttannyelvű oktatás olyan sikerrel, hogy mára a csökkenő gyermeklétszámok mellett is folyamatos a túljelentkezés erre a tagozatra is.

Idegen nyelvek oktatása

Az idegen nyelv oktatása iskolánk egyik legfőbb jellemzője. Már első osztálytól tanítunk angol nyelvet heti 2+1 negyedik évfolyamon 4, ötödiktől kezdve pedig 5 órában. Az évek óta kiemelkedő színvonalú angol nyelvtanítás kerületszerte elismert. Iskolánk vezette be elsőként 1988-ban (a pécsi Janus Pannonius Egyetem kísérleti iskolájaként) az első osztálytól történő angol nyelvoktatást, amelyet azóta folyamatosan fejlesztettünk az igényeknek megfelelően. Ez a program kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a nyolcadik évfolyam végén diákjaink letehessék a nemzetközi Pitman nyelvvizsgát alap- illetve középfokon.

Német tagozat

A 2000/2001-es tanévtől intézményünkben zajlik a német nemzetiségi kéttannyelvű oktatás is, amely tagozaton már végzős osztályunk is volt. Ide a német nemzetiséghez tartozók, valamint a német nyelvet emelt óraszámban tanulni vágyók kapcsolódhatnak be. Német anyanyelvi tanárok tanítják alsó tagozaton heti egy-egy órában a természetismeretet, rajzot, éneket, testnevelést, a technikát és a német nyelv és irodalmat, felső tagozaton a történelmet, a biológiát és a temészetismeretet a két tanítási nyelvű oktatás programja szerint. (Ez összesen átlagosan heti 10-12 nyelvórát jelent.) Természetesen a magyar tanrendet követik a gyerekek, lehetőséget adva ezáltal mind német, mind magyar nyelven történő középiskolai továbbtanuláshoz.

Sport

Intézményünkben kiemelt szerepet tölt be a sport is. Ennek ékes bizonyítéka, hogy kiemelkedő diákolimpiai eredményeinknek köszönhetően már többször bekerültünk Budapest tíz legsikeresebb általános iskolája közé. Kiváló körülmények között tartjuk a sportfoglalkozásokat, hiszen két jól felszerelt tornatermünk mellett a sportudvar pályái is rendelkezésünkre állnak. Minden igényt kielégítő szertárunkhoz konditerem tartozik. Sporthelységeinket egy-egy neves magyar olimpiai bajnokról neveztünk el, a tornaöltözőket pedig híres sportolók képeivel dekoráltuk. A mindennapi testmozgás lehetőségét biztosítani tudjuk diákjaink számára. Több egyesülettel ápolunk szoros kapcsolatot, s egy ilyen együttműködés keretein belül van lehetőségünk a Vasas Pasarét komplexumában testnevelés órákat tartani.

Iskolánk egyik sikersportága az atlétika, melyben rendszerint mi nyerjük meg a mezei futás és a többpróba kerületi diákolimpia összetett versenyét. Óriási sikereket érünk el budapesti, sőt országos szinten is. Edzéseinket mintegy hatvan gyermek látogatja.

A folyósókon és az udvaron összesen hat pingpongasztal áll tanulóink rendelkezésére, melyeket minden szünetben és délután is használhatnak. Részben ennek köszönhető az, hogy a kerületi asztalitenisz diákolimpia iskolák közötti összesített versenyében az utóbbi tíz évben a Fillér végzett az első helyen. Nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy megalapítása óta, eddig minden évben iskolánk nyerte el a „II. kerület legeredményesebb iskolája” díját.

Az intézmény területén 15 kosárlabdapalánk található, mely kitűnő lehetőséget nyújt a megfelelő szakmai képzésre, a gyerekeknek pedig az állandó játékra, gyakorlásra. A Vasas Pasaréttel karöltve a tartjuk a délutáni sportfoglalkozásokat.

A labdarúgó edzéseket a II. Kerületi UFC edzői tartják. Iskolánkban ezeken kívül vívás, tánc, karate edzések és sakk foglalkozások vannak.

Nyaranta napköziotthonos atlétika és kosárlabda edzőtáborokat, illetve hazánk egy-egy szép tájegységén vándortábort szervezünk.

Az érdeklődők minden programunkról, eredményünkről, táborunkról az iskola honlapján a „Sport” címszó alatt tájékozódhatnak, a földszinti folyóson pedig büszkeségtáblákon és vitrinekben tekinthetik meg a különböző versenyeken szerzett okleveleinket, kupáinkat, serlegeinket.

Számítástechnika

A számítástechnika, informatika is fontos pillére az oktató munkának. Jól felszerelt számítástechnika terem várja a számítógépek világát kedvelőket. Tizenhét hálózatba kötött modern gépen tanulhatnak a felső tagozatos diákok informatikát, melynek keretében a szövegszerkesztést, táblázatkezelést, programozást is elsajátíthatják.

Délutáni foglalkozások

A környék nagyon fontos igénye a diákok délutáni elfoglaltságának biztosítása is. Éppen ezért rengeteg szakkör, hangszeres zeneoktatás, hittanoktatás és sportfoglalkozás indult a délutáni órákban.

A kedvező tárgyi és személyi feltételek biztosítják a jövő számára is az eddigi színvonal megtartását és lehetőség szerinti növelését. a 45 pedagógus közül többen két- vagy többdiplomások, és sokak az elmúlt években polgármesteri jutalomban is részesültek.

Kerekes Zsolt igazgató
Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok